Hållbar trafikskola


Världen förändras och vi måste förändras i takt med den. Vi vill vara en klimatsmart trafikskola. Där hållbarhet och omtanke om klimatet genomsyrar alla beslut och val vi gör hos oss. 


Hur vi ska kunna stärka vår miljömedvetenhet och kunna bidra med klimatkompensation i vår bransch?

Se mer om arbetet vi startat igång hos oss på skolan.”I våra satsningar nu och för vår framtida utveckling har vi ständigt miljön i fokus. Där vi kan hitta ekonomiskt hållbara och miljövänliga  alternativ är det alltid vårt förstahandsval.”

Klimatsmart trafikskola